Vande Mataram ! The National song of India


I am singing this song today not because government is asking, or Shahi Imam is refusing to sing. I am singing because I want to sing this song, and will always sing proudly. Proud To Be Indian, If anyone joining me, You are most welcome….lets sing toghether…

Vande maataraM sujalaaM suphalaaM malayaja shiitalaaM SasyashyaamalaaM maataram ||   Shubhrajyotsnaa pulakitayaaminiiM pullakusumita drumadala shobhiniiM suhaasiniiM sumadhura bhaashhiNiiM sukhadaaM varadaaM maataraM ||   Koti koti kantha kalakalaninaada karaale koti koti bhujai.rdhR^itakharakaravaale abalaa keno maa eto bale bahubaladhaariNiiM namaami taariNiiM ripudalavaariNiiM maataraM ||   Tumi vidyaa tumi dharma tumi hR^idi tumi marma  tvaM hi praaNaaH shariire   Baahute tumi maa shakti hR^idaye tumi maa bhakti tomaara i pratimaa gaDi mandire mandire || 

TvaM hi durgaa dashapraharaNadhaariNii kamalaa kamaladala vihaariNii vaaNii vidyaadaayinii namaami tvaaM 

Namaami kamalaaM amalaaM atulaaM SujalaaM suphalaaM maataraM ||  ShyaamalaaM saralaaM susmitaaM bhuushhitaaM

DharaNiiM bharaNiiM maataraM ||

 

    

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s